شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : توسعه هتل سازی دریا

شماره تماس :

آدرس شعب :

بلوار آفریقا کوچه تور الهیه خیابان یکم پلاک ۵