شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : مطب مامایی

شماره تماس : 02177349597

آدرس شعب :

تهرانپارس فلکه دوم جشنواره ک 184 شرقی پ4