شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : دندانپزشکی دکتر مریم فلاح

شماره تماس : 66502999

آدرس شعب :

ستار خان/جنب پمپ بنزین بهبودی پ176