نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

کمیسیون املاک

املاک مسکن سپهر

تهاتر : 1,000,000ریال

9,000,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

مشارکت توافقی

املاک فرزانه

تهاتر : 24,000,000ریال

96,000,000 ریال 120,000,000 ریال
20درصد تهاتر

اجاره توافقی

املاک فرزانه

تهاتر : 1,500,000ریال

6,000,000 ریال 7,500,000 ریال
30درصد تهاتر

مبایعه نامه توافقی

املاک فرزانه

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال
50درصد تهاتر

کد رهگیری املاک

املاک فرزانه

تهاتر : 5,000,000ریال

5,000,000 ریال 10,000,000 ریال