شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

تور صدفی نوع1 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع 3 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 240,000ریال

2,160,000 ریال 2,400,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع 2 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع1 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه حریر ساده نوع3 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 220,000ریال

1,980,000 ریال 2,200,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه حریر ساده نوع 2 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 110,000ریال

990,000 ریال 1,100,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه حریر ساده نوع 1 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 48,000ریال

432,000 ریال 480,000 ریال
10درصد تهاتر

تعمیر و تعویض قطعات

کامپیوتر

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

بازرسی فنی و کارشناسی

کامپیوتر

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال