شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

رفع خرابی

آسانسور رایان صعود صنعت

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سرویس و نگهداری

آسانسور رایان صعود صنعت

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کار اتاق خوابی نوع1(متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

تور صدفی نوع 3(متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 135,000ریال

1,215,000 ریال 1,350,000 ریال
10درصد تهاتر

تور صدفی نوع 2(متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تور صدفی نوع1 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع 3 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 240,000ریال

2,160,000 ریال 2,400,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع 2 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
10درصد تهاتر

پارچه پتینه نوع1 (متری)

پرده سرای مدرن

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال