شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

5درصد تهاتر

میز مدیریت پویا با کنفرانس

مبلمان اداری و دفتری سار

تهاتر : 1,500,000ریال

28,500,000 ریال 30,000,000 ریال
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر

صفخه آرایی قطع جیبی(هر صفحه)

انتشارات دیبای دانش

تهاتر : 700ریال

6,300 ریال 7,000 ریال
20درصد تهاتر

صفحه آرایی قطع افقی و وزیری(هر صفحه)

انتشارات دیبای دانش

تهاتر : 3,000ریال

12,000 ریال 15,000 ریال
20درصد تهاتر

تایپ فرمولدار(هر صفحه)

انتشارات دیبای دانش

تهاتر : 6,000ریال

24,000 ریال 30,000 ریال
20درصد تهاتر

تایپ انگلیسی(هر صفحه)

انتشارات دیبای دانش

تهاتر : 4,000ریال

16,000 ریال 20,000 ریال
20درصد تهاتر

تایپ فارسی ساده(هر صفحه)

انتشارات دیبای دانش

تهاتر : 3,000ریال

12,000 ریال 15,000 ریال
10درصد تهاتر

فروش و طراحی

آسانسور رایان صعود صنعت

تهاتر : 195,000,000ریال

1,755,000,000 ریال 1,950,000,000 ریال