نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

کارگر هر نفر

حمل و نقل اثاث منزل(زهرایی)

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

وانت

حمل و نقل اثاث منزل(زهرایی)

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
30درصد تهاتر

باربری

باربری پایتخت

تهاتر : 1,800,000ریال

4,200,000 ریال 6,000,000 ریال
20درصد تهاتر

هزینه کامیون بر اساس 3 ساعت

حمل و نقل اثاث منزل(زهرایی)

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پیاده روی

باربری

تهاتر : 5,000ریال

45,000 ریال 50,000 ریال
10درصد تهاتر

حمل صندلی ماساژر

باربری

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

حمل کمد بزرگ

باربری

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

حمل بوفه بزرگ

باربری

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

حمل پیانو

باربری

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال