شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

فاکتور اقای رنجبر

کافه رستوران آراکو گاردن

تهاتر : 5,050,000ریال

5,050,000 ریال 10,100,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور اقای سیفی

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 1,750,000ریال

1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور اقای شهبازی

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 4,450,000ریال

4,450,000 ریال 8,900,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور خانم گودرزی

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 6,237,500ریال

6,237,500 ریال 12,475,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور اقای نیکفر

کافه رستوران آراکو گاردن

تهاتر : 2,000,000ریال

2,000,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

فاکتور خ روشن

رستوران سنتی خوان کرم

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

فاکتور اقای اسماعیلی

رستوران سنتی خوان کرم

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

فاکتور میهمی

رستوران سنتی خوان کرم

تهاتر : 2,042,000ریال

8,168,000 ریال 10,210,000 ریال
10درصد تهاتر

پارگینگ

باغچه رستوران گل یخ

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال