شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

12درصد تهاتر

روغن حیوانی کرمانشاهی کندوله

خدمات غذایی منزل

تهاتر : 212,400ریال

1,557,600 ریال 1,770,000 ریال
27درصد تهاتر

روغن حیوانی زرد کندوله

خدمات غذایی منزل

تهاتر : 396,900ریال

1,073,100 ریال 1,470,000 ریال
30درصد تهاتر

گوشت ممتاز 2

ری گوشت

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

گوشت ممتاز 1

ری گوشت

تهاتر : 750,000ریال

1,750,000 ریال 2,500,000 ریال
10درصد تهاتر

رب گوجه

سبزی کده جماعت

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

توپ لیمو عمانی ایرانی

سبزی کده جماعت

تهاتر : 25,000ریال

225,000 ریال 250,000 ریال
10درصد تهاتر

ترشی گوجه

سبزی کده جماعت

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

سرکه خانواده یک گالن

سبزی کده جماعت

تهاتر : 30,000ریال

270,000 ریال 300,000 ریال
10درصد تهاتر

آبلیمو 1/5 لیتری

سبزی کده جماعت

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال