شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

3درصد تهاتر

فاکتورآقای حمید پور

سبزی کده جماعت

تهاتر : 345,727ریال

11,178,531 ریال 11,524,259 ریال
20درصد تهاتر

اش اماده

محصولات ارگانیک باقریان

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

نان تافتون ریگنان

پخش نان صنعتی نرهان

تهاتر : 12,000ریال

108,000 ریال 120,000 ریال
10درصد تهاتر

نان تست بزرگ

پخش نان صنعتی نرهان

تهاتر : 14,000ریال

126,000 ریال 140,000 ریال
20درصد تهاتر

زرشک پفکی

ارزانسرای مولوی کوچولو

تهاتر : 220,000ریال

880,000 ریال 1,100,000 ریال
28درصد تهاتر

زعفران

ارزانسرای مولوی کوچولو

تهاتر : 392,000ریال

1,008,000 ریال 1,400,000 ریال
3درصد تهاتر

روغن شحم

عطاری فطرت

تهاتر : 11,400ریال

368,600 ریال 380,000 ریال
3درصد تهاتر

برنج

عطاری فطرت

تهاتر : 11,400ریال

368,600 ریال 380,000 ریال
3درصد تهاتر

روغن سرخ کردنی

عطاری فطرت

تهاتر : 33,000ریال

1,067,000 ریال 1,100,000 ریال