شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

پاپ اسمیر

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 1,000,000ریال

1,000,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

مشاوره تعیین جنسیت قبل از بارداری

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
30درصد تهاتر

مامای همراه

مامایی بارداری زایمان

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال