شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

اکوی کالرداپلر قلب ECHO

کلینیک قلب

تهاتر : 440,000ریال

1,760,000 ریال 2,200,000 ریال
30درصد تهاتر

نوار قلب ECG

کلینیک قلب

تهاتر : 105,000ریال

245,000 ریال 350,000 ریال
10درصد تهاتر

سونوگرافی داپلر از عروق در منزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 1,500,000ریال

13,500,000 ریال 15,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سونوگرافی درمنزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 900,000ریال

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال
10درصد تهاتر

رادیولوژی در منزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال