نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

تصویربرداری از همایش و ارائه فیلم همایش

تصویربرداری و ساخت کلیپ به صورت آزاد

تهاتر : 30,000,000ریال

120,000,000 ریال 150,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ساخت کلیپ های تبلیغاتی(تا 5 دقیقه)

تصویربرداری و ساخت کلیپ به صورت آزاد

تهاتر : 14,000,000ریال

56,000,000 ریال 70,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ساخت کلیپ های تبلیغاتی (زیر یک دقیقه)

تصویربرداری و ساخت کلیپ به صورت آزاد

تهاتر : 8,000,000ریال

32,000,000 ریال 40,000,000 ریال
25درصد تهاتر

اجناس تبلیغاتی

مستر لیلی پوت

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال