شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

پرسینگ ناف

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 1,200,000ریال

1,800,000 ریال 3,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پرسینگ گوش

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 600,000ریال

900,000 ریال 1,500,000 ریال
40درصد تهاتر

پرسینگ بینی

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 600,000ریال

900,000 ریال 1,500,000 ریال
40درصد تهاتر

ماساژ1

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 1,400,000ریال

2,100,000 ریال 3,500,000 ریال
40درصد تهاتر

تتو بدن

سالن زیبایی سهیلا

تهاتر : 1,200,000ریال

1,800,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

تتو بدن

سالن شیدا

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

سولار هر پارت

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال
20درصد تهاتر

کوتاهی نوک گیری

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
20درصد تهاتر

اصلاح (صورت و ابرو)

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال