نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

اپیلاسیون باموم گیاهی کل بدن

آرایشگاه رویا

تهاتر : 875,000ریال

2,625,000 ریال 3,500,000 ریال
25درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن

آرایشگاه رویا

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی نوشین

تهاتر : 280,000ریال

2,520,000 ریال 2,800,000 ریال
40درصد تهاتر

اپلاسیون کل بدن با مواد گیاهی

سالن زیبایی زرین

تهاتر : 1,280,000ریال

1,920,000 ریال 3,200,000 ریال
17درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن(معمولی)

سالن زیبایی الای

تهاتر : 289,000ریال

1,411,000 ریال 1,700,000 ریال
20درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن(دائمی)

سالن زیبایی الای

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
50درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن

مرکز زیبایی نانی شید

تهاتر : 2,000,000ریال

2,000,000 ریال 4,000,000 ریال
30درصد تهاتر

لیزر فول بادی

مرکز لیزر کوئین(شعبه اندرزگو)

تهاتر : 2,700,000ریال

6,300,000 ریال 9,000,000 ریال
20درصد تهاتر

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی گیتا

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال