شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

اپیلاسیون

سالن زیبایی نفس

تهاتر : 340,000ریال

1,360,000 ریال 1,700,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر ساق هرپا

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
25درصد تهاتر

لیزر ران هر پا

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 125,000ریال

375,000 ریال 500,000 ریال
25درصد تهاتر

لیزر باسن

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 200,000ریال

600,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر بیکینی

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 180,000ریال

720,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر زیر بغل

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر بازو هر دو دست

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر ساعد هر دو دست

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزر پشت کمر

پوست . مو و لیزر و لاغری دکتر خدایاری

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال