نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

طراحی ناخن

تخصصی ترین آرایش زنانه در منزل شما

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال
10درصد تهاتر

لاک ژل

تخصصی ترین آرایش زنانه در منزل شما

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
10درصد تهاتر

ترمیم ناخن

تخصصی ترین آرایش زنانه در منزل شما

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
10درصد تهاتر

کاشت ناخن

تخصصی ترین آرایش زنانه در منزل شما

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
30درصد تهاتر

لاک ژل ناخن

سالن زیبایی آنا

تهاتر : 285,000ریال

665,000 ریال 950,000 ریال
30درصد تهاتر

ژلیش ناخن

سالن زیبایی آنا

تهاتر : 360,000ریال

840,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی آنا

تهاتر : 690,000ریال

1,610,000 ریال 2,300,000 ریال
30درصد تهاتر

کاشت ناخن

آرایشگاه تهرانی

تهاتر : 660,000ریال

1,540,000 ریال 2,200,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی ترانه

تهاتر : 440,000ریال

1,760,000 ریال 2,200,000 ریال