شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

فاکتور ناخن

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 517,500ریال

2,932,500 ریال 3,450,000 ریال
10درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی راتا

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی راتا

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
15درصد تهاتر

فرنچ با بیس

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 90,000ریال

510,000 ریال 600,000 ریال
33درصد تهاتر

لاک ژل ناخن

سالن زیبایی پرنسا

تهاتر : 297,000ریال

603,000 ریال 900,000 ریال
33درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی پرنسا

تهاتر : 594,000ریال

1,206,000 ریال 1,800,000 ریال
21درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی پرنسا

تهاتر : 588,000ریال

2,212,000 ریال 2,800,000 ریال
33درصد تهاتر

پدیکور

سالن زیبایی آتیسا

تهاتر : 660,000ریال

1,340,000 ریال 2,000,000 ریال
33درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی آتیسا

تهاتر : 660,000ریال

1,340,000 ریال 2,000,000 ریال