شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

مهاجرت(خصوصی مکالمه محض)

انگلیش توربو

تهاتر : 20,000,000ریال

20,000,000 ریال 40,000,000 ریال
50درصد تهاتر

مکالمه در سفر

انگلیش توربو

تهاتر : 1,200,000ریال

1,200,000 ریال 2,400,000 ریال
50درصد تهاتر

امریکن فورم

انگلیش توربو

تهاتر : 5,000,000ریال

5,000,000 ریال 10,000,000 ریال
26درصد تهاتر

مکالمه ی محض خصوصی فشرده

انگلیش توربو

تهاتر : 520,000ریال

1,480,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

تدریس زبان انگلیسی

آویکور آموزش زبان انگلیسی

تهاتر : 480,000ریال

1,920,000 ریال 2,400,000 ریال