نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

جلسه آنلاین سطح مبتدی زبان انگلیسی

آموزش زبان اصلاحی

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
20درصد تهاتر

جلسه حضوری سطح متوسط اموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان اصلاحی

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

جلسه حضوری سطح مبتدی آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان اصلاحی

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

جلسه انلاین سطح متوسط زبان انگلیسی

آموزش زبان اصلاحی

تهاتر : 700,000ریال

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

تدریس زبان مقطع هفتم تا دوازدهم

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

مکالمه

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

تدریس زبان کودک تابزرگسال

آموزش زبان عبدی

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش عربی

آموزشگاه ملکی

تهاتر : 750,000ریال

1,750,000 ریال 2,500,000 ریال
55درصد تهاتر

آموزش زبان انگلیسی

موسسه زبان آرش نیا

تهاتر : 22,000,000ریال

18,000,000 ریال 40,000,000 ریال