شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

آموزش سلفژ

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش ویولن

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش تنبک

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش آهنگسازی و تنظیم

موسیقی یزدانی

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر

آموزش مجسمه سازی

گالری هنری

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال