شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

4درصد تهاتر

هتل رفاه مشهد اتاق 3 تخته

آسان تهاتر ایرانیان

تهاتر : 578,000ریال

13,872,000 ریال 14,450,000 ریال
7درصد تهاتر

هتل بهاررودسر(2 تخته)

آسان تهاتر ایرانیان

تهاتر : 420,000ریال

5,580,000 ریال 6,000,000 ریال
15درصد تهاتر

هتل اکسین

توسعه هتل سازی دریا

تهاتر : 1,125,000ریال

6,375,000 ریال 7,500,000 ریال

اتاق 2 تخته

هتل آراد

4,575,000 ریال 4,575,000 ریال
5درصد تهاتر

اتاق دوتخته

هتل هالی تهران

تهاتر : 495,000ریال

9,405,000 ریال 9,900,000 ریال

اتاق دوتخته

هتل هدایت سنندج

2,260,000 ریال 2,260,000 ریال
40درصد تهاتر

اتاق دوتخته

هتل اورین

تهاتر : 3,028,000ریال

4,542,000 ریال 7,570,000 ریال
65درصد تهاتر

اتاق 4تخته

هتل اکسین

تهاتر : 7,605,000ریال

4,095,000 ریال 11,700,000 ریال
15درصد تهاتر

8تخته فقط روزهای عادی

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال