شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

کارکرد ساعتی

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کارکرد روزمزد

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

حق بازدید کار با رفت و برگشت

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 70,000ریال

630,000 ریال 700,000 ریال
20درصد تهاتر

نصب کولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

تعمیرکولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
25درصد تهاتر

رفع رزین نما

شرکت فراساختمان هزاره سوم

تهاتر : 6,250ریال

18,750 ریال 25,000 ریال
20درصد تهاتر

رفع زردی سنگ نما

شرکت فراساختمان هزاره سوم

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عایق بندی پشت بام

شرکت فراساختمان هزاره سوم

تهاتر : 120,000ریال

280,000 ریال 400,000 ریال
30درصد تهاتر

کفسابی کف ساختمان متری

شرکت فراساختمان هزاره سوم

تهاتر : 90,000ریال

210,000 ریال 300,000 ریال