شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

مشاوره حضوری (20 دقیقه)

کلینیک باران

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
20درصد تهاتر

مشاوره حضوری (20 دقیقه)

مرکز مشاوره دلارام

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره پیش از ازدواج

روانشناسی همتی

تهاتر : 1,000,000ریال

3,000,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

مشاوره مالی

حسابداری ابراهیمی

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

مشاور حقوقی

وکالت محمد

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره خانواده

وکالت محمد

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

ریلکسیشن

موسسه کار افرینی و مدیریت تحول

تهاتر : 3,750,000ریال

11,250,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر

مشاوره کسب و کار

موسسه کار افرینی و مدیریت تحول

تهاتر : 7,500,000ریال

17,500,000 ریال 25,000,000 ریال
30درصد تهاتر

مشاوره انگیزشی خانواده

موسسه کار افرینی و مدیریت تحول

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال