شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

3درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث موتور

بیمه آسیا

تهاتر : 116,700ریال

3,773,300 ریال 3,890,000 ریال
3درصد تهاتر

حق بیمه آقای مرتضی انیسی

بیمه آسیا

تهاتر : 119,400ریال

3,860,600 ریال 3,980,000 ریال

بیمه شخص ثالث

بیمه معلم

5,700,000 ریال 5,700,000 ریال
15درصد تهاتر

ارائه خدمات حسابرسی

موسسه مالی آرکا

تهاتر : 45,000,000ریال

255,000,000 ریال 300,000,000 ریال
3درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

بیمه ایران نمایندگی توفیقی

تهاتر : 900,000ریال

29,100,000 ریال 30,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ارائه خدمات حسابرسی

موسسه حسابداری آرکا

تهاتر : 10,000,000ریال

10,000,000 ریال 20,000,000 ریال
25درصد تهاتر

بیمه بدنه

بیمه آسیا رعیت

تهاتر : 12,500,000ریال

37,500,000 ریال 50,000,000 ریال
4درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

بیمه پاسارگاد

تهاتر : 880,920ریال

23,589,080 ریال 24,470,000 ریال
7درصد تهاتر

بیمه بدنه

آرامش تدبیر و امید

تهاتر : 732,480ریال

9,731,520 ریال 10,464,000 ریال