شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

7درصد تهاتر

بیمه بدنه

نمایندگی بیمه کوثر

تهاتر : 2,100,000ریال

27,900,000 ریال 30,000,000 ریال
4درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

نمایندگی بیمه کوثر

تهاتر : 800,000ریال

19,200,000 ریال 20,000,000 ریال
7درصد تهاتر

بیمه بدنه

دفتر بیمه دی

تهاتر : 1,400,000ریال

18,600,000 ریال 20,000,000 ریال
4درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

دفتر بیمه دی

تهاتر : 800,000ریال

19,200,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر

مشاور مالی

حسابداری ابراهیمی

تهاتر : 1,000,000ریال

9,000,000 ریال 10,000,000 ریال
10درصد تهاتر

بیمه مسئولیت

دفتر بیمه سامان (آتیه سازان)

تهاتر : 1,000,000ریال

9,000,000 ریال 10,000,000 ریال
10درصد تهاتر

بیمه اتش سوزی

دفتر بیمه سامان (آتیه سازان)

تهاتر : 1,000,000ریال

9,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

بیمه مسئولیت

بیمه معلم

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال
50درصد تهاتر

بیمه بدنه

بیمه معلم

تهاتر : 5,000,000ریال

5,000,000 ریال 10,000,000 ریال