شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

206

کارواش درب منزل

تهاتر : 160,000ریال

1,440,000 ریال 1,600,000 ریال
10درصد تهاتر

سواری ایرانی

کارواش درب منزل

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

سواری خارجی

کارواش درب منزل

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

نیم شاسی

کارواش درب منزل

تهاتر : 220,000ریال

1,980,000 ریال 2,200,000 ریال
10درصد تهاتر

شاسی بلند

کارواش درب منزل

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
10درصد تهاتر

پولیش شاسی بلند

کارواش درب منزل

تهاتر : 1,500,000ریال

13,500,000 ریال 15,000,000 ریال
10درصد تهاتر

صفرشویی شاسی بلند

کارواش درب منزل

تهاتر : 1,200,000ریال

10,800,000 ریال 12,000,000 ریال
10درصد تهاتر

صفر شویی 206

کارواش درب منزل

تهاتر : 800,000ریال

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پولیش بدنه سواری ایرانی

کارواش درب منزل

تهاتر : 1,200,000ریال

10,800,000 ریال 12,000,000 ریال