شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

جرم گیری بدنه

کارواش کاسپین

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی شاسی

کارواش کاسپین

تهاتر : 80,000ریال

320,000 ریال 400,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی دنا و مشابه

کارواش کاسپین

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی پراید و مشابه

کارواش کاسپین

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال
40درصد تهاتر

صفر شویی

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 3,200,000ریال

4,800,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

صفرشویی کامل

خدمات خودرو scc

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر
20درصد تهاتر

صفر شویی خودروی خارجی

وااکس و پولیش مدرن

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال