شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

کارشناسی خودرو سنگین

حافظ خودرو

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کارشناسی خودرو خارجی

حافظ خودرو

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کارشناسی خودرو داخلی

حافظ خودرو

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
30درصد تهاتر

مشاوره تصادفات

کارشناسی تصادفات زینی وند

تهاتر : 1,500,000ریال

3,500,000 ریال 5,000,000 ریال