شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

صافکاری نقاشی

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 1,200,000ریال

1,800,000 ریال 3,000,000 ریال
40درصد تهاتر

واکس وپولیش ساده

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 2,000,000ریال

3,000,000 ریال 5,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پالیش نانو و سرامیک

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 6,000,000ریال

9,000,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

لیسه گیری

آریا JNS

تهاتر : 75,000ریال

425,000 ریال 500,000 ریال
15درصد تهاتر

نقاشی سپر

آریا JNS

تهاتر : 225,000ریال

1,275,000 ریال 1,500,000 ریال
15درصد تهاتر

نقاشی خودرو

آریا JNS

تهاتر : 225,000ریال

1,275,000 ریال 1,500,000 ریال
15درصد تهاتر

صافکاری

آریا JNS

تهاتر : 45,000ریال

255,000 ریال 300,000 ریال
15درصد تهاتر

پولیش شاسی

آریا JNS

تهاتر : 180,000ریال

1,020,000 ریال 1,200,000 ریال
15درصد تهاتر

سرامیک شاسی

آریا JNS

تهاتر : 825,000ریال

4,675,000 ریال 5,500,000 ریال