نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

تعمیر سرسیلندر تیبا_کویک

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 1,200,000ریال

6,800,000 ریال 8,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سرسیلندر206تیپ2

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سرسیلندر206تیپ5

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 2,250,000ریال

12,750,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سرسیلندر EF7

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 3,000,000ریال

17,000,000 ریال 20,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سرسیلندر L90

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 3,750,000ریال

21,250,000 ریال 25,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سر سیلندر پراید

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 1,200,000ریال

6,800,000 ریال 8,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر سر سیلندر 405 پرشیا سمند LX

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 1,650,000ریال

9,350,000 ریال 11,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر موتور کوییک

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 4,500,000ریال

25,500,000 ریال 30,000,000 ریال
15درصد تهاتر

تعمیر موتور تیبا

خدمات خودرو وتعمیرگاه فرخی

تهاتر : 4,500,000ریال

25,500,000 ریال 30,000,000 ریال