شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

سمپاشی منازل از 200تا300متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,500,000ریال

6,000,000 ریال 7,500,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی منازل از150تا 200متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,320,000ریال

5,280,000 ریال 6,600,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی منازل از 100مترتا150متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,200,000ریال

4,800,000 ریال 6,000,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی منازل از70تا100متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 980,000ریال

3,920,000 ریال 4,900,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی منازل زیر70متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 880,000ریال

3,520,000 ریال 4,400,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی اماکن از160تا200متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,480,000ریال

5,920,000 ریال 7,400,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی اماکن از120تا160متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,300,000ریال

5,200,000 ریال 6,500,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی اماکن 80تا120متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,160,000ریال

4,640,000 ریال 5,800,000 ریال
20درصد تهاتر

سمپاشی اماکن 50تا70متر

شرکت مهاب گسترآویژه

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال