شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

نظافت منازل (ساعتی )

پاکبان حکیمیه

تهاتر : 60,000ریال

340,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت خانم ها

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت آقایان

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
35درصد تهاتر

جا به جایی اساس منزل

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 700,000ریال

1,300,000 ریال 2,000,000 ریال
35درصد تهاتر

نظافت واحدهای اداری

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 910,000ریال

1,690,000 ریال 2,600,000 ریال
35درصد تهاتر

تامین نیروی تشریفات (آقا و خانم)

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 945,000ریال

1,755,000 ریال 2,700,000 ریال
35درصد تهاتر

نظافت هر واحد مسکونی و تجاری

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 910,000ریال

1,690,000 ریال 2,600,000 ریال
35درصد تهاتر

نظافت راه پله پارکینگ

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 140,000ریال

260,000 ریال 400,000 ریال
20درصد تهاتر