شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

5درصد تهاتر

فاکتور نظافتی آقای طباطبایی

مهرسان اندیشان زر آباد

تهاتر : 530,000ریال

10,070,000 ریال 10,600,000 ریال
10درصد تهاتر

نظافت منزل (4 ساعت )

مهرسان اندیشان زر آباد

تهاتر : 175,000ریال

1,575,000 ریال 1,750,000 ریال
15درصد تهاتر

نظافت منازل (ساعتی )

پاکبان حکیمیه

تهاتر : 60,000ریال

340,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت خانم ها

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت آقایان

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر