شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

شستشوی پتوی 2 نفره

قالیشویی یسنا

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

شستشوی پتو 1 نفره

قالیشویی یسنا

تهاتر : 30,000ریال

270,000 ریال 300,000 ریال
20درصد تهاتر

کاپشن (اتو)

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال
20درصد تهاتر

کاپشن (خشکشویی)

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 90,000ریال

360,000 ریال 450,000 ریال
20درصد تهاتر

پرده تور یا حریر(هر متر مربع) اتو

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 8,000ریال

32,000 ریال 40,000 ریال
20درصد تهاتر

پرده تور یا حریر (هر متر مربع)

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 12,000ریال

48,000 ریال 60,000 ریال
20درصد تهاتر

خشکشویی و اتو روتختی 2 نفره

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 84,000ریال

336,000 ریال 420,000 ریال
20درصد تهاتر

خشکشویی و اتو رو تختی 1 نفره

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 74,000ریال

296,000 ریال 370,000 ریال
20درصد تهاتر

خشکشویی پتو 2نفره

تکواش (خشکشویی)

تهاتر : 84,000ریال

336,000 ریال 420,000 ریال