شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

رنگرزی

خشکشویی

تهاتر : 100,000ریال

300,000 ریال 400,000 ریال
20درصد تهاتر

ملحفه تک نفره

خشکشویی

تهاتر : 36,000ریال

144,000 ریال 180,000 ریال
20درصد تهاتر

ملحفه دو نفره

خشکشویی

تهاتر : 44,000ریال

176,000 ریال 220,000 ریال
25درصد تهاتر

کفش و کتانی

خشکشویی

تهاتر : 112,500ریال

337,500 ریال 450,000 ریال
25درصد تهاتر

چادر

خشکشویی

تهاتر : 70,000ریال

210,000 ریال 280,000 ریال
20درصد تهاتر

لباس عروس

خشکشویی

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
25درصد تهاتر

کاپشن

خشکشویی

تهاتر : 112,500ریال

337,500 ریال 450,000 ریال
25درصد تهاتر

پالتو بلند

خشکشویی

تهاتر : 112,500ریال

337,500 ریال 450,000 ریال
25درصد تهاتر

پرده حریر

خشکشویی

تهاتر : 20,000ریال

60,000 ریال 80,000 ریال