شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

جام گل بزرگ

گل های تزئینی

تهاتر : 550,000ریال

4,950,000 ریال 5,500,000 ریال
10درصد تهاتر

جام گل متوسط

گل های تزئینی

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

جام گل کوچک

گل های تزئینی

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

دسته گل عروس و فرمالیته

گل های تزئینی

تهاتر : 800,000ریال

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس گل بزرگ

گل های تزئینی

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس گل متوسط

گل های تزئینی

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس گل کوچک

گل های تزئینی

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
35درصد تهاتر

تامین نیروی محافظ شخصی

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال
35درصد تهاتر

تامین سر آشپز برای مجالس

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال