شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

پیک

حقیقی اکسپرس

تهاتر : 150,000ریال

850,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سبدسفیدرز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 390,000ریال

3,510,000 ریال 3,900,000 ریال
10درصد تهاتر

رزشیشه ای

گلفروشی ساینا

تهاتر : 470,000ریال

4,230,000 ریال 4,700,000 ریال
10درصد تهاتر

دسته گل رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 2,600,000ریال

23,400,000 ریال 26,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس گردرز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس متوسط رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 360,000ریال

3,240,000 ریال 3,600,000 ریال
10درصد تهاتر

سبد کلاسیک رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

باکس بزرگ رز

گلفروشی ساینا

تهاتر : 420,000ریال

3,780,000 ریال 4,200,000 ریال
10درصد تهاتر

دسته گل ارکیده

گلفروشی ساینا

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال