شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

بادکنک آرایی

تشریفات رویایی

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال
20درصد تهاتر

گل آرایی

تشریفات رویایی

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال
20درصد تهاتر

موشن گرافی

تدوین ملکی

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال
30درصد تهاتر

تدوین فیلم

تدوین ملکی

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

پیک

حقیقی اکسپرس

تهاتر : 150,000ریال

850,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

دکور با میز بادکنک بکگراند و شمع آرایی

بادکنک آرایی من

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دکور با میز و بادکنک و بکگراند

بادکنک آرایی من

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دکور با میز و بادکنک

بادکنک آرایی من

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال