شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

مهمانی با نور وصدا

خدمات موسیقی DJ ARMAN

تهاتر : 30,000,000ریال

30,000,000 ریال 60,000,000 ریال
40درصد تهاتر

نامزدی

خدمات موسیقی DJ ARMAN

تهاتر : 26,800,000ریال

40,200,000 ریال 67,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عروسی با ARAMAN BAND

خدمات موسیقی DJ ARMAN

تهاتر : 51,000,000ریال

119,000,000 ریال 170,000,000 ریال
50درصد تهاتر

عروسی با نور صدا

خدمات موسیقی DJ ARMAN

تهاتر : 50,000,000ریال

50,000,000 ریال 100,000,000 ریال