شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

اتاق 3خواب فول امکانات جهت مراسم شخصی تشریفات VIP

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 16,680,000ریال

25,020,000 ریال 41,700,000 ریال
40درصد تهاتر
40درصد تهاتر

اتاق دو خواب فول امکانات جهت مراسم شخصی تشریفات VIP

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 6,000,000ریال

9,000,000 ریال 15,000,000 ریال
40درصد تهاتر

اتاق یک خواب فول امکانات جهت مراسم شخصی تشریفات VIP

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 4,668,000ریال

7,002,000 ریال 11,670,000 ریال
30درصد تهاتر

سالن مجالس در بعد عوارضی ساوه تشریفات vip

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 21,435,000ریال

50,015,000 ریال 71,450,000 ریال
30درصد تهاتر

سالن مجالس در شهر زیبا تشریفات vip

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 30,000,000ریال

70,000,000 ریال 100,000,000 ریال
30درصد تهاتر

سالن مجالس در پونک تشریفات vip

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 21,435,000ریال

50,015,000 ریال 71,450,000 ریال
30درصد تهاتر

سالن مجالس در شهرک راه آهن تشریفات vip

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 1,714,500ریال

4,000,500 ریال 5,715,000 ریال
30درصد تهاتر

پذیرایی مجالس

شرکت نظافتی پاکان

تهاتر : 240,000ریال

560,000 ریال 800,000 ریال