نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

میکرو چیپ

دامپزشکی هیل

تهاتر : 700,000ریال

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال
20درصد تهاتر

دندان پزشکی

دامپزشکی هیل

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

سونوگرافی

دامپزشکی هیل

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

جراحی عقیم سازی

دامپزشکی هیل

تهاتر : 2,400,000ریال

9,600,000 ریال 12,000,000 ریال
20درصد تهاتر

صدور شناسنامه

دامپزشکی هیل

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

درمان ضدانگلی

دامپزشکی هیل

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال
20درصد تهاتر

واکسیناسیون

دامپزشکی هیل

تهاتر : 700,000ریال

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال
15درصد تهاتر

شامپو

مهد حیوانات پت کاستل

تهاتر : 103,500ریال

586,500 ریال 690,000 ریال
15درصد تهاتر

هر ساعت اضافه

مهد حیوانات پت کاستل

تهاتر : 25,500ریال

144,500 ریال 170,000 ریال