شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

تست های روانشناسی

مرکز روانشناسی ساحل

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال
25درصد تهاتر

یک جلسه مشاوره حضوری

مرکز روانشناسی ساحل

تهاتر : 650,000ریال

1,950,000 ریال 2,600,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره تلفنی و غیر حضوری

مرکز روانشناسی ساحل

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره تحصیلی

مجموعه آموزشی 7

تهاتر : 3,750,000ریال

11,250,000 ریال 15,000,000 ریال
25درصد تهاتر

جلسه مشاوره کودک-نوجوان-خانواده(یک ساعت و نیم)

مجموعه آموزشی 7

تهاتر : 2,125,000ریال

6,375,000 ریال 8,500,000 ریال
25درصد تهاتر

روان درمانی کودک

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره تحصیلی

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

رفتار درمانی اوتیسم

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال