شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

ماساژ شمع

ماساژ اتبا

تهاتر : 975,000ریال

5,525,000 ریال 6,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ هات استون

ماساژ اتبا

تهاتر : 975,000ریال

5,525,000 ریال 6,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ اتبا

تهاتر : 375,000ریال

2,125,000 ریال 2,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ درمانی

ماساژ اتبا

تهاتر : 675,000ریال

3,825,000 ریال 4,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ درمانی

ماساژ اتبا

تهاتر : 675,000ریال

3,825,000 ریال 4,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ درمانی

ماساژ اتبا

تهاتر : 675,000ریال

3,825,000 ریال 4,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ ترکیبی

ماساژ اتبا

تهاتر : 600,000ریال

3,400,000 ریال 4,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ ریلکسی

ماساژ اتبا

تهاتر : 525,000ریال

2,975,000 ریال 3,500,000 ریال
20درصد تهاتر

ماساژ ریلکسی

ماساژ ریلکسی

تهاتر : 960,000ریال

3,840,000 ریال 4,800,000 ریال