شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

فیزیوتراپی همراه با ترکش

کلینیک فیزیوتراپی مهرجویام

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزرتراپی پرتوان

کلینیک فیزیوتراپی مهرجویام

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
30درصد تهاتر

درمان دستی

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 90,000ریال

210,000 ریال 300,000 ریال
30درصد تهاتر

لیزر کم توان

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 75,000ریال

175,000 ریال 250,000 ریال
30درصد تهاتر

کنزیوتیپینگ

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 165,000ریال

385,000 ریال 550,000 ریال
30درصد تهاتر

سوزن درمانی

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 120,000ریال

280,000 ریال 400,000 ریال
30درصد تهاتر

مگنت تراپی

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 240,000ریال

560,000 ریال 800,000 ریال
30درصد تهاتر

لیزرتراپی پرتوان

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 342,000ریال

798,000 ریال 1,140,000 ریال
30درصد تهاتر

فیزیوتراپی روتین

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 255,000ریال

595,000 ریال 850,000 ریال