شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

قالبگیری پست دندان

دندانپزشکی دکتر مرشدی

تهاتر : 2,500,000ریال

7,500,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ترمیم و پر کردن

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

عصب کشی وپر کردن (2)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 3,200,000ریال

12,800,000 ریال 16,000,000 ریال
20درصد تهاتر

عصب کشی و پر کردن(1)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

کشیدن دندان(2)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر

کشیدن دندان(1)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 600,000ریال

1,400,000 ریال 2,000,000 ریال
35درصد تهاتر

لمینت دندان(2)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 8,400,000ریال

15,600,000 ریال 24,000,000 ریال
35درصد تهاتر

لمینت دندان(1)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 7,000,000ریال

13,000,000 ریال 20,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کامپوزیت(3)

دندانپزشکی پیرایش

تهاتر : 2,200,000ریال

8,800,000 ریال 11,000,000 ریال