شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

23درصد تهاتر

عصب کشی بهمراه پرکردن

لبخند سفید شعبه غرب

تهاتر : 4,600,000ریال

15,400,000 ریال 20,000,000 ریال
15درصد تهاتر

جرمگیری

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 2,250,000ریال

12,750,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

روکش

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 1,350,000ریال

7,650,000 ریال 9,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ترمیم

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 975,000ریال

5,525,000 ریال 6,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ایمپلنت

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 11,250,000ریال

63,750,000 ریال 75,000,000 ریال
15درصد تهاتر

لمینیت

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 2,250,000ریال

12,750,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

روکش زیر کونیم

دندان پزشکی لایت

تهاتر : 2,250,000ریال

12,750,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

عصب کشی وپر کردن دندان

دندان پزشکی لایت

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

جرم گیری و بروساژ

دندان پزشکی لایت

تهاتر : 2,700,000ریال

15,300,000 ریال 18,000,000 ریال