نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

بلچینگ دو فک

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 4,500,000ریال

25,500,000 ریال 30,000,000 ریال
15درصد تهاتر

جرم گیری

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 900,000ریال

5,100,000 ریال 6,000,000 ریال
15درصد تهاتر

کشیدن دندان

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 750,000ریال

4,250,000 ریال 5,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ایمپلنت

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 13,500,000ریال

76,500,000 ریال 90,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ونیرکامپوزیت

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

عصب کشی

دندانپزشکی سوین

تهاتر : 1,800,000ریال

10,200,000 ریال 12,000,000 ریال
10درصد تهاتر

فایبر پست

دندانپزشکی پویا امیری

تهاتر : 1,100,000ریال

9,900,000 ریال 11,000,000 ریال
10درصد تهاتر

روکش سرامیکی

دندانپزشکی پویا امیری

تهاتر : 5,000,000ریال

45,000,000 ریال 50,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ترمیم آمالگام

دندانپزشکی پویا امیری

تهاتر : 950,000ریال

8,550,000 ریال 9,500,000 ریال