شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

فاکتور خانم پاک سرشت

دندان پزشکی من

تهاتر : 6,750,000ریال

20,250,000 ریال 27,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ویزیت فاکتور آفای زارعی

دندان پزشکی من

تهاتر : 350,000ریال

350,000 ریال 700,000 ریال
25درصد تهاتر

فاکتور آقای زارعی

دندان پزشکی من

تهاتر : 28,750,000ریال

86,250,000 ریال 115,000,000 ریال
50درصد تهاتر
50درصد تهاتر

جرم گیری و بروساژ دو فک

دندان پزشکی من شعبه سپیدار تهرانپارس

تهاتر : 4,250,000ریال

4,250,000 ریال 8,500,000 ریال
50درصد تهاتر

جرم گیری و بروساژ یک فک

دندان پزشکی من شعبه سپیدار تهرانپارس

تهاتر : 1,750,000ریال

1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

افزایش طول تاج (cl)

دندان پزشکی من شعبه سپیدار تهرانپارس

تهاتر : 6,000,000ریال

6,000,000 ریال 12,000,000 ریال
50درصد تهاتر
50درصد تهاتر

پین داخل کانال

دندان پزشکی من شعبه سپیدار تهرانپارس

تهاتر : 2,750,000ریال

2,750,000 ریال 5,500,000 ریال