شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

16درصد تهاتر

ترمیم معمولی

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 960,000ریال

5,040,000 ریال 6,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ترمیم پوسیدگی

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 1,500,000ریال

6,000,000 ریال 7,500,000 ریال
13درصد تهاتر

عصب کشی 4 کانال

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 2,860,000ریال

19,140,000 ریال 22,000,000 ریال
10درصد تهاتر

عصب کشی 3 کانال

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 1,900,000ریال

17,100,000 ریال 19,000,000 ریال
12درصد تهاتر

عصب کشی 2 کانال

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 2,040,000ریال

14,960,000 ریال 17,000,000 ریال
11درصد تهاتر

عصب کشی 1 کانال

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 1,485,000ریال

12,015,000 ریال 13,500,000 ریال
20درصد تهاتر

لمینت سرامیکی

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 5,000,000ریال

20,000,000 ریال 25,000,000 ریال
14درصد تهاتر

کامپوزیت ای پی اس

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 1,960,000ریال

12,040,000 ریال 14,000,000 ریال
9درصد تهاتر

کامپوزیت سویس

مطب دندان پزشکی مرآتی

تهاتر : 990,000ریال

10,010,000 ریال 11,000,000 ریال