شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

هایفوتراپی(لیفت صورت)

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر

میکرودرمی و پاکسازی

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
25درصد تهاتر

تزریق زاویه فک

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 1,750,000ریال

5,250,000 ریال 7,000,000 ریال
25درصد تهاتر

تزریق ژل لب

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 2,000,000ریال

6,000,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

لیزر فول بادی

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 1,170,000ریال

2,730,000 ریال 3,900,000 ریال
50درصد تهاتر

مزوتراپی سر

مرکز دکتر سهرابی

تهاتر : 1,750,000ریال

1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

مزوتراپی گردن

مرکز دکتر سهرابی

تهاتر : 1,750,000ریال

1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

مزوتراپی صورت

مرکز دکتر سهرابی

تهاتر : 1,750,000ریال

1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
50درصد تهاتر

مزونیدلینگ گردن

مرکز دکتر سهرابی

تهاتر : 2,500,000ریال

2,500,000 ریال 5,000,000 ریال