نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

ورودی

استخر ساحل

تهاتر : 240,000ریال

560,000 ریال 800,000 ریال
30درصد تهاتر

ورودی

مجموعه قصرآبی پارس

تهاتر : 270,000ریال

630,000 ریال 900,000 ریال
32درصد تهاتر

ورودی

استخر مجموعه ورزشی هودین و هورام

تهاتر : 448,000ریال

952,000 ریال 1,400,000 ریال
20درصد تهاتر

جمعه ها آقایان(22:30-8)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روزهای زوج آقایان(22:30-16:30)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روزهای فرد آقایان(22:30-20)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روزهای فرد بانوان(18:30-8)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ورودی

بوستان بانوان شهربانو

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال
25درصد تهاتر

ورودی پنجشنبه و جمعه

استخر سهیل

تهاتر : 375,000ریال

1,125,000 ریال 1,500,000 ریال