شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

استخر

مجموعه ورزشی گلایول سفید

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ورودی

استخر روباز بلوط

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

آموزش

مجموعه ورزشی آبی سیمرغ جماران

تهاتر : 3,000,000ریال

27,000,000 ریال 30,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ نیم ساعت

مجموعه ورزشی آبی سیمرغ جماران

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ یک ساعت

مجموعه ورزشی آبی سیمرغ جماران

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

حمام

مجموعه ورزشی آبی سیمرغ جماران

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
30درصد تهاتر

ورودی

مجموعه ورزشی آبی سیمرغ جماران

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
25درصد تهاتر

استخر

استخر سهیل

تهاتر : 350,000ریال

1,050,000 ریال 1,400,000 ریال