نمایش 1–9 از 21 نتیجه

35درصد تهاتر

ورودی تله ستیژ

تله سیژ دربند

تهاتر : 301,000ریال

559,000 ریال 860,000 ریال
25درصد تهاتر

ورودی پیست

کارتینگ بین المللی پرند

تهاتر : 295,000ریال

885,000 ریال 1,180,000 ریال
20درصد تهاتر

30دقیقه پرواز

پرواز با پاراگلایدر_سایت پروازی شهید ناظری

تهاتر : 1,900,000ریال

7,600,000 ریال 9,500,000 ریال
20درصد تهاتر

هزینه استفاده از خانه بازی

خانه بازی سرزمین فرشته

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار_طوقیان

اتاق فرارELFاسکیپ

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار_مستاجر

اتاق فرارELFاسکیپ

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

اتاق فرار_قوام الملک

اتاق فرار اسکیپ هاپ

تهاتر : 420,000ریال

980,000 ریال 1,400,000 ریال
30درصد تهاتر

اتاق فرار_قسوره

اتاق فرار راگن اسکیپ

تهاتر : 390,000ریال

910,000 ریال 1,300,000 ریال
10درصد تهاتر

یک دست ایرهاکی

خانه بازی سرزمین فرشته

تهاتر : 15,000ریال

135,000 ریال 150,000 ریال