شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

پینت بال

باشگاه پرواز

تهاتر : 600,000ریال

600,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار هارول نبش قبر

اتاق فرار هارول

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار هارول گردانه مرگ

اتاق فرار هارول

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

dna

اتاق فرار کارناوال

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
40درصد تهاتر

برد-گیم

گیم سنتر

تهاتر : 180,000ریال

270,000 ریال 450,000 ریال
23درصد تهاتر

اسکیپ روم

اتاق فرار مگا اسکیپ

تهاتر : 299,000ریال

1,001,000 ریال 1,300,000 ریال
16درصد تهاتر

یک ساعت بازی اتاق فرار

اتاق فرار سمیستر

تهاتر : 96,000ریال

504,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

اهریمن

اتاق فرار بلک اسکیپ

تهاتر : 250,000ریال

1,000,000 ریال 1,250,000 ریال
30درصد تهاتر

اتاق فرار breaking bad

استار اسکیپ

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال