شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

زیتون

تهیه غذا برتر

50,000 ریال 50,000 ریال
10درصد تهاتر

چلوکباب میکس

تهیه غذا برتر

تهاتر : 35,000ریال

315,000 ریال 350,000 ریال
20درصد تهاتر

خوراک کباب برگ

تهیه غذای باغ فیض

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال
20درصد تهاتر

لوبیا پلو

تهیه غذای باغ فیض

تهاتر : 76,000ریال

304,000 ریال 380,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو جوجه مخصوص

تهیه غذای باغ فیض

تهاتر : 84,000ریال

336,000 ریال 420,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو کباب برگ

تهیه غذای باغ فیض

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
5درصد تهاتر

چلو کباب تابه ای

رستوران عرشیا سپهر دنیا

تهاتر : 22,250ریال

422,750 ریال 445,000 ریال
5درصد تهاتر

چلو خورشت قیمه بادمجان

رستوران عرشیا سپهر دنیا

تهاتر : 21,500ریال

408,500 ریال 430,000 ریال
5درصد تهاتر

لوبیا پلو

رستوران عرشیا سپهر دنیا

تهاتر : 22,250ریال

422,750 ریال 445,000 ریال