شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

لیموناد

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 60,000ریال

540,000 ریال 600,000 ریال
10درصد تهاتر

آب هندوانه

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

آب طالبی

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

شربت کاسنی

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

موهیتو

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 75,000ریال

675,000 ریال 750,000 ریال
10درصد تهاتر

آیس موکا

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 75,000ریال

675,000 ریال 750,000 ریال
10درصد تهاتر

آیس لاته

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

آیس تی رزبری

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
10درصد تهاتر

آیس امریکانو

رستوران مجمع شعبه قیطریه

تهاتر : 55,000ریال

495,000 ریال 550,000 ریال