شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

ساندویج کوکتل پنیری

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 400,000ریال

400,000 ریال 800,000 ریال
50درصد تهاتر

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ژامبون مرغ تنوری

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 475,000ریال

475,000 ریال 950,000 ریال
50درصد تهاتر

رویال برگر

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

ماشروم برگر

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 450,000ریال

450,000 ریال 900,000 ریال
50درصد تهاتر

چیز برگر دبل

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 475,000ریال

475,000 ریال 950,000 ریال
50درصد تهاتر

دبل برگر

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 400,000ریال

400,000 ریال 800,000 ریال
50درصد تهاتر

ساندویج هات داگ کراکف

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 425,000ریال

425,000 ریال 850,000 ریال
50درصد تهاتر

ساندویج ژامبون مرغ

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 325,000ریال

325,000 ریال 650,000 ریال