نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

آلامد استیک

کافه رستوران آراکو گاردن

تهاتر : 1,690,000ریال

1,690,000 ریال 3,380,000 ریال
25درصد تهاتر

ماالشعیر استوایی

کافه رستوران خروس

تهاتر : 27,500ریال

82,500 ریال 110,000 ریال
25درصد تهاتر

ماالشعیر لیمویی

کافه رستوران خروس

تهاتر : 37,500ریال

112,500 ریال 150,000 ریال
25درصد تهاتر

نوشابه کوکا قوطی

کافه رستوران خروس

تهاتر : 32,500ریال

97,500 ریال 130,000 ریال
25درصد تهاتر

چیکن باربیکو

کافه رستوران خروس

تهاتر : 525,000ریال

1,575,000 ریال 2,100,000 ریال
25درصد تهاتر

پیتزا روستر

کافه رستوران خروس

تهاتر : 625,000ریال

1,875,000 ریال 2,500,000 ریال
25درصد تهاتر

سیب زمینی ویژه رستر

کافه رستوران خروس

تهاتر : 275,000ریال

825,000 ریال 1,100,000 ریال
13درصد تهاتر

پیتزا سیر استیک

موزیک کافه خوبات

تهاتر : 279,500ریال

1,870,500 ریال 2,150,000 ریال
13درصد تهاتر

پپرونی

موزیک کافه خوبات

تهاتر : 214,500ریال

1,435,500 ریال 1,650,000 ریال