شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

فیله استریپس 2 تیکه

پیتزا ریوم

تهاتر : 120,000ریال

480,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

فیله استریپس 4 تیکه

پیتزا ریوم

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال
20درصد تهاتر

سالاد ماکارانی

پیتزا ریوم

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال
25درصد تهاتر

همبرگر

پیراشکی کده پیشی

تهاتر : 67,500ریال

202,500 ریال 270,000 ریال
25درصد تهاتر

فلافل

پیراشکی کده پیشی

تهاتر : 37,500ریال

112,500 ریال 150,000 ریال
25درصد تهاتر

لوسیفر

پیراشکی کده پیشی

تهاتر : 90,000ریال

270,000 ریال 360,000 ریال
25درصد تهاتر

فیگارو

پیراشکی کده پیشی

تهاتر : 62,500ریال

187,500 ریال 250,000 ریال
20درصد تهاتر

پیتزا اسپشیال(دو نفر)

پیتزا ریوم

تهاتر : 180,000ریال

720,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

پیتزا اسپشیال (یک نفره)

پیتزا ریوم

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال