شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

پاستا الفردو

رستوران خوان کرم

تهاتر : 120,000ریال

480,000 ریال 600,000 ریال
10درصد تهاتر

منگورینا

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 42,000ریال

378,000 ریال 420,000 ریال
10درصد تهاتر

کباب آدنا

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 110,000ریال

990,000 ریال 1,100,000 ریال
20درصد تهاتر

پاستا پنه با سس آلفردو

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 110,000ریال

440,000 ریال 550,000 ریال
20درصد تهاتر

پاستا پنه با سس پستو

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 110,000ریال

440,000 ریال 550,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب شیشطاووق

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 116,000ریال

464,000 ریال 580,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب اورفلی

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 120,000ریال

480,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب یونانی

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 170,000ریال

680,000 ریال 850,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب عربی

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 116,000ریال

464,000 ریال 580,000 ریال