شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

فاکتور آقای گودرزی

کافه رستوران جنوبی دفاری

تهاتر : 6,237,500ریال

6,237,500 ریال 12,475,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور آقای رحمانی

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 4,525,000ریال

4,525,000 ریال 9,050,000 ریال
50درصد تهاتر

فاکتور آقای شاطریان

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 1,220,000ریال

1,220,000 ریال 2,440,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب لقمه مجلسی

رستوران تایید

تهاتر : 105,000ریال

945,000 ریال 1,050,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب بختیاری

رستوران تایید

تهاتر : 128,000ریال

1,152,000 ریال 1,280,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب سلطانی

رستوران تایید

تهاتر : 243,000ریال

2,187,000 ریال 2,430,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب برگ گوسفندی

رستوران تایید

تهاتر : 148,000ریال

1,332,000 ریال 1,480,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب چنجه گوسفندی

رستوران تایید

تهاتر : 169,000ریال

1,521,000 ریال 1,690,000 ریال
50درصد تهاتر

خوراک جوجه مخصوص

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 335,000ریال

335,000 ریال 670,000 ریال