حمل و نقل اثاث منزل(زهرایی)

کارگر هر نفر

قیمت اصلی : 3,000,000 ریال
مبلغ تهاتر : 600,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :2,400,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : آیت الله کاشانی نبش پارک کیهان
قیمت ها از 3,000,000 تا 4,500,000