خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تست پی سی ار کرونا با نمونه گیری درمحل

قیمت اصلی : 1,500,000 ریال
مبلغ تهاتر : 300,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :1,200,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : لویزان شهرک فلاحی بلوک 2 واحد19