آزمایشگاه پزشکی جنت

تستهای غرباگری

قیمت اصلی : 27,000,000 ریال
مبلغ تهاتر : 5,400,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :21,600,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : شاهدشهر-بلوارشهدا-ازمایشگاه شبانه روزی جنت
حضوری و در منزل