آزمایشگاه پزشکی جنت

تست کرونا

قیمت اصلی : 4,000,000 ریال
مبلغ تهاتر : 400,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :3,600,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : شاهدشهر-بلوارشهدا-ازمایشگاه شبانه روزی جنت