پذیرش

مطالعه سایت و استفاده از آن،به منزله موافقت شما با تبعیت و التزام به سیاست حفظ حریم خصوصی به شرح زیر است که به همراه "شرایط و ضوابط"،بر رابطه ما با شما درخصوص این وب سایت حاکم است.

اطلاعات مشتریان

برخی از داده ها ،که بر روی سرور ما ذخیره میشود،داده هایی است که شما،به طور داوطلبانه واز طریق تکمیل فرم ها ارائه داده اید،در حالی که سایر داده ها به طورخودکار جمع آوری می شود.ما هیچ گونه اطلاعاتی که متضمن هویت بازدید کننده باشد جمع آوری نمی کنیم،مگر اینکه شما اطلاعات شخصی خود رامکاتبه کرده باشید.

لینک ها

برخی از تبلیغات وب سایت،ممکن است در پیوند با تبلیغات شرکت های ثالث غیر مرتبطی باشد که به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی کاربربا شخص ثالث رو پیشنهاد می کنند.ما تحت هیچ شرایطی اطلاعات خصوصی و شخصی شما را به اشتراک نمی گذاریم،با این حال،درصورت تمایل خود قادر به اشتراک گذاری خواهید بود.

کوکی ها

هنگام بازدید از وب سایت، ممکن است اطلاعاتی در رایانه شما از طریق کوکی¬ها ذخیره شود که این کوکی ها امکان شناسایی خودکار رایانه را در بازدید بعدی از وب سایت فراهم می سازد. شما می توانید مرورگر خود را در حالت رد تمامی کوکی ها یا اعلام ارسال کوکی، تنظیم نمایید. در صورتی که کوکی ها را نپذیرید، استفاده از بعضی قسمت های وب سایت حاضر ممکن است امکان پذیر نباشد.